ASSA ABLOY Openings Studio™ wersja v3.1

Otwieranie drzwi do nowych miejsc

Z przyjemnością informujemy, że wprowadzona została najnowsza wersja aplikacji ASSA ABLOY Openings Studio 3.0. Po kilku latach ciągłego doskonalenia produktu, Openings Studio otrzymało nowoczesny, przyjazny dla użytkownika interfejs wraz wieloma udogodnieniami funkcjonalnymi.

ASSA ABLOY Openings Studio to innowacyjne narzędzie wspomagające BIM (ang. Building Information Modeling), które służy do specyfikacji oraz usprawnia współpracę i wymianę informacji, pomagając użytkownikom w tworzeniu kompletnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań w zakresie drzwi. Poprawiając współpracę branżową, przyspieszając procesy i eliminując powielanie ewentualnych błędów, metodologia BIM pozwala na tworzenie bardziej precyzyjnych i dokładnych projektów, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie kosztów budowy, związanych z nieproduktywnymi działaniami. Zmiana podejście do projektowania, ulepsza je już we wczesnych etapach, jak również wspiera etap realizacji oraz zarządzania budynkiem. 

Proste, wygodne i kompletne

- Aplikacja daje możliwość tworzenia w pełni zintegrowanych, kompleksowych zestawów drzwiowych, aby zaoszczędzić czas i wysiłek.

- Zapewnia łatwy i natychmiastowy dostęp do produktów i rozwiązań, wraz z informacjami o nich, aby pomóc w specyfikacji drzwi i osprzętu.

- Ułatwia komunikację i wymianę informacji miedzy projektantem i specyfikatorem, pomagając w tworzeniu projektów spełniających wymagania prawne, funkcjonalne,  estetyczne i inne.

Ulepszone projektowanie

- Narzędzie pozwala szybko i łatwo tworzyć w pełni zintegrowane zestawy drzwiowe 3D / BIM.

- Pomaga koordynować projekty już na wczesnym etapie, umożliwiając projektowania w ramach założonego budżetu.

- Wizualizacja 3D w czasie rzeczywistym obrazuje przyjmowane założenia i pozwala je korygować

Lepsza współpraca i dzielenie się wiedzą

- Oprogramowanie usprawnia wymianę informacji, zapewniając bezproblemowy transfer danych do środowiska BIM.

- Przyspiesza proces podejmowania decyzji.

- Pomaga zainteresowanym stronom współpracować bardziej efektywnie.

Wbudowany zrównoważony rozwój

- Aplikacja zawiera informacje o produktach, takie jak np. deklaracje środowiskowe produktu (EPD), przydatne w przypadku systemów oceny wielokryterialnej budynków zrównoważonych i przy przeprowadzaniu analiz cyklu życia.

- Jest zgodna z systemem zarządzania środowiskowego ISO 14001

- Pomaga w spełnieniu wymagań dotyczących zrównoważonego rozwoju.