Systemy klucza 'MasterKey'

/Local/PL/Products/doorhandles/DOREMI_stort_foto.jpg

System klucza  Master polega na takiej konstrukcji wkładek,  aby mogły być one otwierane przy pomocy kilku kluczy mających różne zakresy dostępów ,  począwszy od klucza Master otwierającego wszystkie wkładki, poprzez klucze grupowe, skończywszy na kluczach indywidualnych.
Zastosowanie systemu klucza masterskiego jest niezwykle istotne z 3 powodów:

 1. Bezpieczeństwo – w sytuacji zagrożenia życia wszystkie drzwi mogą być otwarte za 
         pomocą jednego klucza
 2. Wygoda – zastosowanie systemu klucza ogranicza do niezbędnego minimum ilość
         kluczy będących w posiadaniu każdego z pracowników. Jest to szczególnie istotne w
         przypadku pracowników, którzy z racji pełnionych obowiązków muszą mieć dostęp  
        do dużej ilości drzwi (ochrona, służby techniczne, pracownicy administracji).
 3. Względy ekonomiczne – dobrze zaprojektowany system  pozwala na istotne  
        ograniczenie liczby kluczy funkcjonujących na danym obiekcie, co w prosty sposób
        przekłada się na obniżenie kosztów zakupu.

System klucza master można podzielić na 4 podstawowe grupy:

System wkładek ujednoliconych – wszystkie wkładki otwierane są tym samym kluczem. 1.	System wkładek ujednoliconych - masterkey
System kluczy wspólnych szczególnie przydatny w osiedlach mieszkaniowych – klucze indywidualne do jednego pomieszczenia (mieszkania) otwierają także pomieszczenia/drzwi wspólne (furtki, klatki schodowe, wejścia do garażu, śmietnika  itp.)
System kluczy współnych Master key ASSA ABLOY
System klucza głównego – klucz Master otwiera wszystkie pomieszczenia wewnątrz obiektu natomiast poszczególne pomieszczenia otwierane są tylko kluczami indywidualnymi
3.	System klucza głównego - masterkey
System klucza głównego i kluczy grupowych – przeznaczony do dużych budynków biurowych, przemysłowych, szkół, szpitali itp. W zależności od struktury organizacyjnej instytucji – w systemie funkcjonuje kilka grup kluczy podlegających nadrzędnemu kluczowi Master obsługującemu cały system. System klucza głownego i kluczy grupowych master key ASSA ABLOY