Ogłoszenie o połączeniu

Zarząd ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą w Lesznie na podstawie art. 508 k.s.h. ogłasza, iż w dniu 01 lipca 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. z siedzibą w Lesznie jako Spółki przejmującej z LOB Master Key sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie (KRS 0000388873) jako Spółką przejmowaną w trybie art. 492§1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.