Zamki elektromotoryczne ABLOY CERTA

/Local/PL/News/ABLOY%20CERTA/Abloy_CERTA_524x224.jpg

Zamki elektryczne ABLOY zawsze były przykładem niedoścignionego bezpieczeństwa, wysokiego poziomu zabezpieczenia, wygody i elegancji stosowanych rozwiązań. Nowa gama zamków ABLOY CERTA wynosi zasady projektowania i wytwarzania na wyżyny doskonałości oraz wyznacza nową rolę dla zamków elektromotorycznych, jako pierwszą i najlepszą gwarancję bezpieczeństwa w małym biznesie, wielkich kompleksach i w przemyśle.

BEZPIECZEŃSTWO GWARANTOWANE
Zamki ABLOY CERTA cechuje odporność na siłę wyłamującą do 60 000 N oraz inteligentne środki zabez-pieczenia elektronicznego, w tym sygnalizację dla systemu KD, zabezpieczenie przed manipulacją, odporność za zakłócenia elektromagnetyczne i 2-stronną KD. Mając na uwadze priorytet bezpieczeństwa ludzi, nowe zamki gwarantują bezproblemowe wyjście w sytuacji zagrożenia, co czyni je idealnymi dla drzwi ewakuacyjnych przy jednoczesnej wysokiej odporności na włamanie.

POTWIERDZONA TRWAŁOŚĆ
Zamki ABLOY CERTA podnoszą pojęcie trwałości na nowy poziom. Są testowane na niewiarygodną liczbę 500 000 pełnych cykli z siłą boczną 5 kg – to ponad dwukrotnie więcej, niż wymagania standardów.
Ekstremalne temperatury, od arktycznego zimna po pustynny upał, czy 96 godzin w słonym spraju – zamki ABLOY CERTA wytrzymają to wszystko. Jakość potwierdzamy dwuletnią gwarancją.

WSZECHSTRONNOŚĆ
ABLOY CERTA oferuje systemy zamknięć dostosowane do projektowanych potrzeb. Wybierz spośród trzech kategorii: Small business, Public lub Hi-security. Każda kategoria zawiera zamki jedno i wielopunktowe, o najszerszym na świecie zakresie wymiarów, dostosowane do praktycznie każdych drzwi i wymagań w zakresie zabezpieczenia. Zamki wielopunktowe są idealne do wysokich drzwi profilowych, ponieważ trzy punkty ryglowania wzmacniają strukturalną wytrzymałość drzwi i dają dwukrotnie większą odporność ogniową w stosunku do zamków jednopunktowych. Dla poprawy estetyki i funkcjonalności, wszystkie zamki ABLOY CERTA są instalowane wewnątrz skrzydła drzwi.