ASSA ABLOY członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego

Istotą sukcesu grupy ASSA ABLOY oraz jednym z najważniejszych czynników determinujących jej dynamiczny wzrost jest, wdrażana od 1994 roku, polityka zrównoważonego rozwoju. W ramach jej realizacji firma dołączyła właśnie do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego.

Organizacja, działająca od 2006 roku, rozpowszechnia koncepcję green building oraz wspiera sektor budowlany w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Członkostwo w Stowarzyszeniu oznacza wysoką świadomość CSR i znajomość najnowszych kierunków rozwoju branży.

Polityka zrównoważonego rozwoju ASSA ABLOY oparta została na trzech podstawowych założeniach: dostarczaniu produktów i usług przyjaznych środowisku, przestrzeganiu zasad etyki biznesu oraz realizacji idei społecznej odpowiedzialności. Program zrównoważonego rozwoju firmy obejmuje tym samym priorytety środowiskowe, gospodarcze, jak i społeczne. ASSA ABLOY dąży do ulepszania i usprawniania produkcji przemysłowej oraz procesów logistycznych.