ASSA ABLOY Poland członkiem Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego (PLGBC)

Istotą sukcesu grupy ASSA ABLOY oraz jednym z najważniejszych czynników determinujących jej dynamiczny wzrost jest wdrażana od lat polityka zrównoważonego rozwoju. W ramach jej realizacji, ASSA ABLOY Poland w lipcu 2016 roku dołączyła do grona członków Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Energooszczędnego.

PLGBC to organizacja działająca od 2006 roku. Rozpowszechnia ona koncepcję green building oraz wspiera sektor budowlany w Polsce poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Członkostwo w Stowarzyszeniu oznacza wysoką świadomość CSR i znajomość najnowszych kierunków rozwoju branży. 

W myśl zielonej idei

Przynależność ASSA ABLOY Poland do Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego,  a tym samym możliwość promowania na szerszą skalę polityki zrównoważonego rozwoju ASSA ABLOY, przyczynia się do ugruntowania pozycji jako światowego lidera w dziedzinie zabezpieczeń drzwi oraz  jako partnera promującego technologie przyjazne środowisku.

Program zrównoważonego rozwoju wdrażany jest w ASSA ABLOY od 1994 roku. Wypracowana na przestrzeni lat filozofia firmy oparta została na trzech filarach: dostarczaniu produktów i usług przyjaznych środowisku, przestrzeganiu zasad etyki biznesu oraz realizacji idei społecznej odpowiedzialności. Program zrównoważonego rozwoju firmy obejmuje priorytety środowiskowe, gospodarcze, jak i społeczne. ASSA ABLOY dąży do ulepszania i usprawniania produkcji przemysłowej oraz procesów logistycznych. Założenie to realizuje poprzez optymalizację zużycia zasobów energii
i wody, minimalizowanie emisji dwutlenku węgla, zmniejszanie zużycia wody i wytwarzania odpadów, rezygnację z niebezpiecznych substancji chemicznych oraz poprawę funkcjonalności BHP.

 

ASSA ABLOY uczyniła z polityki zrównoważonego rozwoju integralną część swojego procesu tworzenia innowacyjnych produktów. W czasie ich powstawania wykorzystywane są technologie zapewniające wysoką wydajność energetyczną i długi cykl życia, przy jednoczesnym zachowaniu minimalnego wpływu na środowisko naturalne. Elementy te zapewniają produktom firmy szeroką rozpoznawalność, czego dowodem są liczne instytucje rządowe, przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, w których znajdują zastosowanie.

 

Kliknij, aby zapoznać się z raportem PLGBC za rok 2017