Informacja o połączeniu

Zarząd ASSA ABLOY Opening Solutions Poland S.A. (dawniej: LOB S.A.) z siedzibą w Lesznie informuje, iż w dniu 03 lutego 2020 r. Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia LOB S.A. z siedzibą w Lesznie jako Spółki przejmującej z „Assa Abloy Poland” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000164718) jako Spółką przejmowaną w trybie art. 492§1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki przejmującej.