Sympozjum: Integracja Sztuki i Techniki w Architekturze i Urbanistyce

/Local/PL/News/Sympozjum%20ASSA%20ABLOY/sympozjum-assa-abloy.jpg

Firma ASSA ABLOY miała zaszczyt uczestniczyć w tegorocznym, 4 Sympozjum organizowanym na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. Tematem Konferencji była „Integracja Sztuki i Techniki w Architekturze i Urbanistyce”. Wydarzenie uświetniły wystąpienia wybitnych uczonych z uczelni z całej Polski: Bydgoszczy, Gdańska, Opola, Poznania, Koszalina, Białegostoku, Krakowa, Wrocławia, Szczecina.

ASSA ABLOY jako światowy lider w zakresie zabezpieczeń, za pośrednictwem swojego przedstawiciela – mgr inż. Arch. Alicji Leszczyńskiej (Lider Projektu w Firmie Assa Abloy), referowała temat „Architektura, a ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia - współczesne technologie i trendy designu w kontroli dostępu na obiekcie”.

W ramach wystąpienia omówione zostały podstawowe zagadnienia współczesnej kontroli dostępu, takie jak: rozwiązania bezprzewodowe – na przykładzie produktów Aperio i SmartAir, klucze mechatroniczne typu Cliq, możliwości zdalnego nadawania uprawnień dostępowych dla użytkowników, dostęp do pomieszczeń za pomocą mobilnych urządzeń elektronicznych (na przykładzie rozwiązań Aperio oraz czytników HID) oraz zwiększenie wygody użytkownika – dostęp za pomocą  jednej karty lub urządzenia mobilnego. Zwrócenie uwagi na rosnące znaczenie bezprzewodowej kontroli dostępu w stosunku do tradycyjnych rozwiązań z pełnym okablowaniem oraz przedstawienie możliwości zastosowania technologii w obiektach użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, biurowych, przemysłowych i innych, zostało przyjęte z bardzo dużym zainteresowaniem.

Integracja sztuki i techniki jest zagadnieniem złożonym. W kontekście kontroli dostępu, która bardzo często łączy się z koniecznością integracji różnych systemów w budynkach inteligentnych, możemy mówić o aspektach funkcjonalnych, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz kwestii estetyki elementów widocznych, których detal w istotny sposób wpływa na odbiór wizualny wnętrza budynku.

Coraz częściej w procesie projektowym na ostateczny wygląd obiektu mają wpływ zagadnienia związane z zielonymi budynkami i zrównoważonym rozwojem. ASSA ABLOY od wielu lat stawia sobie cele związane z polityką zrównoważonego rozwoju i dla większości swoich produktów posiada Deklaracje Środowiskowe III typu (EPD- Environmental Product Declaration).

https://www.assaabloy.com.pl/pl/local/pl/zrownowaony-rozwoj/

https://ibu-epd.com/en/epd-program/published-epds/

      .
ASSA ABLOY POLSKA składa serdeczne podziękowania Władzom Wydziału oraz organizatorom Sympozjum za zaproszenie oraz możliwość wygłoszenia prelekcji. Jako Firma działająca na rynku polskim czujemy się wyróżnieni mogąc uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu.

Z wyrazami szacunku,

Alicja Leszczyńska.