Ochrona prywatności

Niniejszy dokument zawiera informacje prawne i politykę ochrony prywatności dotyczącą korzystania ze strony internetowej grupy ASSA ABLOY (zwanej dalej „ASSA ABLOY”). Na swojej stronie internetowej ASSA ABLOY zamieszcza informacje online. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik zobowiązuje się przestrzegać warunków zawartych w niniejszych informacjach prawnych i polityce ochrony prywatności.