Paweł Konieczny

Dyrektor ds. Sprzedaży Dystrybucja i Projekty

Pracę w firmie Metalplast LOB S.A. rozpocząłem jeszcze w trakcie studiów w 2006 roku jako Referent ds. Eksportu. Po zmianach właścicielskich w 2007 roku zostałem przeniesiony do działu sprzedaży i kontynuowałem obowiązki referenta, ale zostałem dedykowany klientom krajowym, a niedługo potem objąłem stanowisko Specjalisty ds. Klientów Kluczowych dołączając do nowoutworzonego działu odpowiedzialnego za obsługę i pozyskiwanie strategicznych parterów biznesowych. Rok 2009 to kolejna okazja do poszerzenia swoich kompetencji i odpowiadanie za aktywne wsparcie coraz liczniejszych służb handlowych z pozycji Koordynatora Sprzedaży Wewnętrznej. Stanowisko to pełniłem do roku 2013, w którym to zostałem Menagerem ds. Kluczowych Klientów.

Następnie w 2018 roku, po przejęciu firmy LOB S.A. przez firmę ASSA ABLOY objąłem stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży w dziale Master Key Dystrybucja i Projekty. Firma ASSA ABLOY Opening Solutions stwarza wiele możliwości ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji i duże możliwości rozwoju zawodowego. Za co cenię ASSA ABLOY? Przede wszystkim za możliwość kontaktu z ludźmi z całego świata. Szkolenia i warsztaty, w których biorą udział koleżanki i koledzy z innych oddziałów ulokowanych w różnych zakątkach globu umożliwiają ciągłą wymianę wiedzy i doświadczeń zawodowych.