Dział Marketingu

Promocja, reklama, współpraca

Daniel Nowak
Specjalista ds. Marketingu
tel.: +48 666 050 725
daniel.nowak@assaabloy.com