ABLOY Protec 2 CLIQ

Podwójne zabezpieczenie

ABLOY PROTEC² CLIQ™ to łatwy w użytkowaniu system kontroli dostępu, bazujący na mechanicznej technologii cylindrów wyposażonych w dyski obrotowe w połączeniu z identyfikacją elektroniczną.

Dzięki połączeniu obu tych technologii system jest podwójnie zabezpieczony. ABLOY PROTEC² zbudowany na podstawie opatentowanej technologii mechanizmu dysków obrotowych zapewnia najwyższe zabezpieczenie mechaniczne w czasie gdy elektroniczna technologia CLIQ™ pozwala na elastyczne zarządzanie kluczami i prawami dostępu jak również dostęp do ścieżek kontrolnych. System ABLOY PROTEC² CLIQ™ łączy obie te technologie w jedno skuteczne rozwiązanie.

Klucze w systemie ABLOY PROTEC² CLIQ™ są również dostępne w wersji Connect. Klucze te można programować dodatkowo z wykorzystaniem aplikacji mobilnej CLIQ™ Connect dostępnej na smartphony, oprócz standardowego programowania przy użyciu programatorów zdalnych i lokalnych. Daje to użytkownikowi możliwość pobierania nowych aktualizacji podczas pracy w terenie.

Aplikacja CLIQ™ Web Manager do łatwego zarządzania systemem

  • Zarządzaj systemem zdalnie poprzez aplikację CLIQ™ Web Manager – definiuj okres ważności oraz prawa dostępu kluczy.
  • Prawa dostępu można aktualizować wykorzystując programatory zdalne (WallPD/ MobilePD) lub poprzez aplikację mobilną CLIQ™ Connect na całym świecie.
  • Po aktualizacji praw dostępu użytkownicy klucza mają dostęp wszędzie gdzie potrzebują wykorzystując tylko swój własny klucz.

CLIQ™ Connect

Klucze programujące oraz klucze użytkownika PROTEC² CLIQ™ dostępnesą również w wersji CLIQ™ Connect które mogą być programowanew programatorach zdalnych a dodatkowo z wykorzystaniem aplikacji mobilnejCLIQ™ Connect. To pozwala na aktualizację kluczy użytkowników orazadministratorów nawet podczas pracy w terenie. Ścieżka kontrolna klucza przesyłana jest do aplikacji CLIQ™ Web Manager przy każdej aktualizacji klucza.

Zastosowania

System PROTEC² CLIQ™ jest wykorzystywany wśród klientów sektora PEU (Professional End Users). Szerokie zastosowanie znajduje w zabezpieczeniach infrastruktury krytycznej (energetyka, telekomunikacja, transport, gospodarka wodna, instytucje rządowe) jak również w branży medycznej, bankowej oraz muzealnej.