Zamek elektroniczny Aperio® L100

Monitoruj i wybieraj dostęp dla drzwi z wysokim poziomem bezpieczeństwa za pomocą kompletnego zamka elektrycznego i zintegrowanego czytnika RFID. Dodaj uwierzytalnianie wieloskładnikowe do swoich drzwi bez kluczy mechanicznych

Zamek elektroniczny L100 z opcjonalną klawiaturą PIN to kompletny bezprzewodowy zamek „high security” zbudowany w technologii Aperio. Zapewnia optymalną ochronę fizyczną, przesyła informacje o stanie drzwi do systemu kontroli dostępu i zapewnia wieloskładnikowe uwierzytelnianie przy drzwiach, w których tego potrzebuje Twoje bezpieczeństwo.

Optymalna ochrona antywłamaniowa i odporność na ekstremalne temperatury (do –45 ° C) sprawiają, że L100 nadaje się również do drzwi zewnętrznych o podwyższonych wymaganiach bezpieczeństwa, jak drzwi na obwodzie budynku (wewnętrzna strona drzwi znajduje się wewnątrz budynku). Zamek Aperio L100 spełnia normy EN 179, EN 1125 i EN 12209 oraz posiada znak CE. Posiada certyfikowany stopień ochrony IP55.

Ten innowacyjny, bezprzewodowy zamek high security zasilany bateryjnie oferuje łatwy sposób rozszerzenia istniejącego systemu kontroli dostępu na drzwi o wyższym poziomie bezpieczeństwa - całkowicie bez przewodów. Użytkownicy mogą nadal używać swoich istniejących poświadczeń do otwierania drzwi wyposażonych w L100.

W zależności od konkretnej integracji, L100 obsługuje funkcję kodu pod przymusem w celu zwiększenia bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej. Po włączeniu kodu przymusu w centrum bezpieczeństwa uruchamia się cichy alarm napadowy, jeśli w sytuacji zagrożenia użytkownik wprowadzi kod ataku zamiast własnego kodu PIN.

Po zainstalowaniu zamka Aperio L100 w drzwiach o podwyższonym bezpieczeństwie, jego wbudowane czujniki dostarczają zarządcom obiektów w czasie rzeczywistym informacje o statusie „otwarte / zamknięte” i „ zablokowane: tak / nie ”.

Ponadto zamek elektroniczny Aperio oferuje funkcjonalność Smart Credential Cache, aby umożliwić dostęp awaryjny w przypadku awarii komunikacji z kontrolą dostępu. Automatycznie zapisuje w pamięci podręcznej do 1000 ostatnio przedstawionych ważnych poświadczeń przez maksymalnie 30 dni, dzięki czemu drzwi można otworzyć bez interwencji administratora co podnosi komfort użytkownika. Alternatywnie system kontroli dostępu może dodawać, modyfikować i usuwać poświadczenia w zamkach w tym samym celu z ograniczeniem czasowym lub bez.

Może współpracować z systemem online lub jako rozwiązanie offline. Decyduje się o tym podczas inicjalizacji produktu. W przypadku połączenia online komunikacja odbywa się za pośrednictwem Hubów komunikacyjnych online z systemem kontroli dostępu, w którym podejmowane są decyzje dotyczące dostępu. Dodatkowe zalety zarządzania Aperio Online obejmują kontrolę nad drzwiami w czasie rzeczywistym i natychmiastową dostępność dziennika zdarzeń dla każdego urządzenia lub użytkownika.

Zamek elektroniczny Aperio L100 jest dostępny dla drzwi przeciwpożarowych, a także dla wielu profili drzwiowych (euro, skandynawski, fiński). Rozwiązanie jest kompatybilne z wieloma technologiami RFID, w tym iCLASS® / ISO14443B, iCLASS® SE, Seos®, MIFARE® Classic, Plus EV1, DESFire EV1 i SE.

Wszystkie wersje produktu oraz szczegółowe informacje techniczne znajdują się w katalogu produktów.

Skontaktuj się z ekspertem Aperio