Gdzie są używane rozwiązania CLIQ?

  • Szpitale
  • Ośrodki zdrowia i gabinety lekarskie
  • Domy spokojnej starości i opieki dla osób wymagających szczególnej troski/osób starszych

Kto jest brany pod uwagę?

  • Pielęgniarki/lekarze/inni specjaliści medyczni
  • Kierownicy, w tym kierownicy magazynów leków i kierownicy oddziałów
  • Personel domów opieki
  • Wykonawcy usług sprzątających

Wyzwania

Potrzebujesz zamków i kłódek do zastosowań obejmujących pomieszczenia dla personelu lub gabinety zabiegowe oraz szafki na leki. Łatwe generowanie historii rekordów ma kluczowe znaczenie, dzięki czemu wiadomo, kto i gdzie wprowadził dane, zwłaszcza podczas badania incydentów. Chcesz zminimalizować czas, jaki Twoi pracownicy muszą tracić na poszukiwanie klucza lub jego właściciela.

Rozwiązanie CLIQ

Potężna funkcjonalność kontroli dostępu za pomocą kluczy CLIQ zabezpiecza wszystkie rodzaje placówek opieki zdrowotnej w zakresie drzwi, szafek i nie tylko. Dodatkowe funkcje dostosowane do tego sektora to:

  • Kłódki do zabezpieczania szafek i wózków na leki
  • Wodoodporne klucze (IP57) z łatwą wymianą baterii
  • Programatory ścienne do wygodnej rewalidacji kluczy przez personel, zapewniające wysoki poziom bezpieczeństwa

Szpital Uniwersytecki we Frankfurcie

Typ firmy:
Szpital

Lokalizacja:
Frankfurt, Niemcy

Rok:
2016

System zarządzania:
CLIQ Web Manager

NHS England

Typ firmy:
Narodowy Fundusz Zdrowia

Lokalizacja:
Lincolnshire, Wielka Brytania

Rok:
2013

System zarządzania:
CLIQ Web Manager

Szpital Królowej Elżbiety

Typ firmy:
Szpital

Lokalizacja:
Birmingham, Anglia

Rok:
2016

System zarządzania:
CLIQ Web Manager