Trendy w kontroli dostępu

Krokiem w przyszłość w kontroli dostępu są inteligentniejsze, bardziej ekologiczne, połączone i zintegrowane ekosystemy.

Szybka globalna urbanizacja i zmiany technologiczne mają wpływ na codzienną rutynę zarządzania bezpieczeństwem i dostępami. Ludzie oczekują zarówno łączności, jak i wygody: współczesne życie powinno być serią bezproblemowych doświadczeń, szybszych i łatwiejszych dla każdego.

Technologie dostępowe - sprzęt i oprogramowanie - muszą być gotowe do ich zapewnienia.

Inteligentniejsze budynki

Rozwiązania "smart" są potrzebne już teraz, nie tylko w przyszłości. Według PwC10 inteligentne budynki już teraz mogą uzyskać o 8% wyższe czynsze i o 24% wyższą wartość. Każde inteligentne drzwi stają się węzłem w inteligentnym budynku  (lub inteligentnym szpitalu). Bardziej efektywne zarządzanie budynkiem - w tym szybka kontrola dostępu - umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni.

W jakim stopniu menedżerowie i użytkownicy doświadczą rzeczywistych korzyści z inteligentnych budynków? Odpowiedź będzie zależała od tego, na ile skutecznie wykorzystają one integrację funkcji, które obecnie są rozdzielone.

Bardziej ekologiczne budynki

Zrównoważone budownictwo ma sens, zarówno ekonomiczny, jak i etyczny.  Według jednego ze strategów zarządzania energią, „budynki komercyjne odpowiadają za 14% zużycia energii w Wielkiej Brytanii, a 30 do 50% tej energii jest rutynowo marnowane”. Efektywność energetyczna jest szczególnie ważna w Europie, gdzie klienci płacą jedne z najwyższych jednostkowych cen energii elektrycznej na świecie.

Inteligentne miasta potrzebują ekologicznych rozwiązań na wielu płaszczyznach. Potrzebują one również większego bezpieczeństwa i możliwości podejmowania decyzji w oparciu o dane. Nic więc dziwnego, że Harvard Business Review donosi, że: „Energia... była niegdyś głęboko ukryta w procedurach zaopatrzenia, ale jej znaczenie rośnie i obecnie jest jednym z kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstw”.

Analiza danych

Oprogramowanie to nowe pogranicze bezpieczeństwa. Zgodnie z najnowszym raportem IHS Markit Technology pt. oprogramowanie kontroli dostępu, ten typ oprogramowania będzie odgrywać kluczową rolę jako podstawa przyszłych innowacji w zakresie zaawansowanej analityki i przetwarzania dużych ilości danych”. Bez danych i możliwości ich przetwarzania nie ma inteligentnego budynku, ani możliwości dokładnego i prowadzonego w czasie rzeczywistym pomiaru poziomu zrównoważonego rozwoju czy wydajności.

Platforma

W tak wielu branżach przemysłu - w tym w sektorze bezpieczeństwa - przyszłościowe rozwiązania muszą obejmować więcej kategorii niż tylko technologie, urządzenia czy nawet systemy. W jednym z badań firmy McKinsey 76% liderów biznesowych zidentyfikowało „ekosystemy” jako główny czynnik zmiany dla istniejących modeli biznesowych.

Dzięki naszemu rewolucyjnemu ekosystemowi Incedo, organizacje mogą zarządzać wszystkimi technologiami bezpieczeństwa, dostępu i zarządzania budynkami w jednym miejscu. Zapewnia on elastyczność w podejmowaniu lepszych, szybszych, opartych na danych decyzji biznesowych.