Jak wybrać system zamknięć?

Ostateczne zadowolenie z dokonanego wyboru mierzone jest czasem, jaki należy poświęcić na obsługę i utrzymanie systemu oraz możliwością realizacji założonych funkcji. Ważny jest również całkowity koszt systemu. Częstokroć przeceniana jest waga kosztu początkowego inwestycji, który nie jest tożsamy z kosztem skumulowanym w czasie eksploatacji. Konsekwencje złego wyboru będą odczuwalne codziennie przez klientów i personel przez wiele lat.

Kryterium wielkości systemu.

System klucza generalnego (MKS) w dużych hotelach nie obejmuje pokoi gościnnych, bo komplikacje związane z utratą klucza są znaczne. Obejmuje się nim tylko pomieszczenia pomocnicze. Elektroniczne zamki hotelowe stosuje się wtedy, kiedy obiekt ma recepcję (konieczność wystawienia karty) i więcej niż 10 pokoi. W przeciwnym przypadku system klucza na ogół jest wystarczający.

Kryterium funkcjonalności.

W obiektach stricte noclegowych wystarczy podstawowa kontrola dostępu obejmująca pokoje i wybrane przejścia wspólne. Sprawdzi się tu niedrogi system LOB 8000

Jeżeli obiekt jest modernizowany i planowana jest instalacja zamków elektronicznych, ale bez wymiany drzwi, stosujemy system LOB 5500 (elektroniczna nakładka). W nowopowstałych obiektach świetnie sprawdzi się system LOB 5500 z dedykowanym zamkiem wpuszczanym

Tabela porównawcza systemów zamknięć hotelowych

  LOB 5500 LOB 8000 MKS LOB
Zabezpieczenie +++ +++ +
 Niezmienny poziom bezpieczeństwa X
 Unieważnienie klucza X
 Natychmiastowe unieważnienie klucza X X X
 Pełen monitoring przejścia X X X
 Zdarzenia w czasie rzeczywistym X X X
 Alarm włamania X X X
 Bezpieczne karty Mirafe™ Plus X X X
 Stalowy rygiel zamka X  
 Opatentowany profil klucza X X
 Plany dostępu +++ +++ ++
 Modyfikacja planu dostępu X
 Zastosowanie w hotelu
 Zastosowanie w biurze X X
 Harmonogramy dla użytkowników X X
 Harmonogramy dla gości X X X
 Harmonogramy dla drzwi X X
 Dostęp na dobę hotelową lub zegarową X X X
 Ułatwienia obsługi +++ ++ +
 Moduł rezerwacji X X X
 Lista gości X X X
 Status pokoju X X
 Nie wymaga komputera X X
 Rejestr zdarzeń 850 250 0
 Alarm niezamkniętych drzwi X
 Regulacja głośności X X X
 Wiele konfiguracji urządzeń X X X
 Trwałość ++++ +++ +++++

* wersja online

Skontaktuj się z nami