SMARTair Wireless Online

/Local/PL/images/SMARTair/SMARTair_Solution_1200x600_Wireless_ARQ.jpg

Kontrola i monitorowanie dostępu w czasie rzeczywistym, niezależnie od wielkości obiektu

SMARTair Wireless Online zapewnia maksymalne możliwości systemu dla dużych, budynków o dużym natężeniu ruchu, z wieloma drzwiami i użytkownikami, lub pomieszczeń dowolnej wielkości, gdzie kontrola dostępu w czasie rzeczywistym jest koniecznością. 

Komunikacja pomiędzy urządzeniami bezprzewodowymi a oprogramowaniem systemu jest zautomatyzowana i szyfrowana przez centra komunikacyjne. Każde centrum zarządza maksymalnie 30 drzwiami w zasięgu 30 metrów. Dzięki SMARTair Wireless Online, menedżerowie bezpieczeństwa mogą bezprzewodowo aktualizować lub odmawiać praw dostępu, generować ścieżki audytu w czasie rzeczywistym dla każdego zamka w organizacji lub zdalnie otwierać drzwi.

Ponieważ inteligencja systemu jest rozprowadzana do urządzeń bezprzewodowych, zamki nadal działają w trybie offline, nawet w przypadku przerwania łączności lub odcięcia zasilania.

SMARTair Wireless Online oferuje również zaawansowaną funkcję całkowitej blokady. W sytuacji awaryjnej wymagającej globalnej całkowitej blokady, zarządcy obiektu mogą jednocześnie zmienić tryb pracy wszystkich bezprzewodowych urządzeń drzwiowych. Aby dowiedzieć się więcej, pobierz ten krótki przewodnik.