Oprogramowanie do zarządzania SMARTair®

Oprogramowanie SMARTair TS1000 umożliwia administrowanie systemem z dowolnego urządzenia, zapewniając najwyższą elastyczność dostępu. Zarządzaj urządzeniami offline, Update on Card i online w ramach tej samej instalacji i jednego interfejsu.

Oprogramowanie SMARTair TS1000 jest najbardziej intuicyjnym oprogramowaniem do zarządzania na rynku. Zapewnia on elastyczność i – jeśli jest to wymagane – kontrolę w czasie rzeczywistym w każdej instalacji. Łatwość aktualizacji, będąca podstawową filozofią roziązań SMARTair, znajduje się w samym sercu wygody użytkowania oprogramowania TS1000.

SMARTair TS1000 zapewnia menedżerom pełną kontrolę nad całym dostępem z jednego punktu. Jego bezpieczna architektura klient-serwer z usługami sieciowymi umożliwia zarządzanie systemem z praktycznie każdego urządzenia – komputera, tabletu lub smartfona – i z wielu punktów. Nie ma potrzeby, aby menedżerowie przebywali fizycznie w miejscu pracy, ani aby klienci instalowali oprogramowanie.

Dzięki oprogramowaniu SMARTair TS1000 osoby zarządzające obiektami i ochroną mogą zdecydować się na zarządzanie prawami dostępu z harmonogramami kalendarza dla różnych grup użytkowników. System oferuje stałą elastyczność, z łatwością wprowadzając nowe drzwi, nowych użytkowników i uprawnienia, kalendarze i strefy czasowe. Można użyć do 30 oddzielnych harmonogramów.

Dzięki oprogramowaniu SMARTair TS1000 można łatwo połączyć różne systemy zarządzania w ramach jednej instalacji. Na przykład drzwi zewnętrzne są wyposażone w funkcję Wireless Online, podczas gdy wiele drzwi wewnętrznych jest zarządzanych przez Update on Card. Wszystkim steruje pojedynczy interfejs oprogramowania.

Oprogramowanie TS1000 oferuje również możliwość szybkiego uaktualnienia z trybu offline do trybu Update on Card lub bezprzewodowego zarządzania online. Twoja inwestycja jest zabezpieczona na przyszłość, ponieważ oprogramowanie SMARTair wykonuje aktualizacje za Ciebie.

Skontaktuj się z ekspertem SMARTair