Systemy klucza Master Key

System klucza generalnego (MKS) to mechaniczne rozwiązanie konstrukcyjno-technologiczne, pozwalające powiązać ze sobą wiele odpowiednio dobranych elementów zamykających np. wkładek cylindrycznych, kłódek, cylindrów meblowych itp. oraz kluczy.

Elementy zamykające konstruuje się w taki sposób, aby mogły być one otwierane przy pomocy kilku kluczy mających różne zakresy dostępów, począwszy od klucza Master otwierającego wszystkie zamki, poprzez klucze grupowe posiadające mniejsze uprawnienia, a skończywszy na kluczach indywidualnych otwierających tylko pojedyncze pomieszczenia.

Zastosowanie systemu klucza generalnego jest niezwykle istotne z trzech powodów:

  • Bezpieczeństwo – w sytuacji zagrożenia życia wszystkie drzwi mogą być otwarte za pomocą jednego klucza.

  • Wygoda – zastosowanie systemu klucza ogranicza do niezbędnego minimum ilość kluczy będących w posiadaniu każdego z pracowników. Jest to szczególnie istotne w przypadku pracowników, którzy z racji pełnionych obowiązków muszą mieć dostęp do dużej ilości drzwi (ochrona, służby techniczne, pracownicy administracji).

  • Względy ekonomiczne – dobrze zaprojektowany system pozwala na istotne ograniczenie liczby kluczy funkcjonujących na danym obiekcie, co w prosty sposób przekłada się na obniżenie kosztów zakupu.

Ogólna specyfikacja systemów Master Key:

  • Keyed Alike (KA) - system wkładek ujednoliconych. Występuje w przypadku gdy dwa lub więcej zamknięć otwieranych jest przy pomocy tego samego klucza. Tak zbudowana grupa ujednoliconych zamknięć może ale nie musi być częścią systemu klucza. W przypadku gdy grupa ta nie jest częścią większego systemu, stosowane kodowanie wyklucza możliwość, w której klucz zamknięć ujednoliconych jest jednocześnie kluczem master w innym systemie. Stosowane wszędzie tam, gdzie większa ilość otwarć ma być obsługiwana jednym kluczem.

  • Central Locking - system wkładki centralnej - system w którym jedno bądź więcej zamknięć otwierane jest przez każdy, bądź większość różnych kluczy w systemie. Za dobry przykład może tu służyć zamknięcie wejścia na klatkę schodową w bloku mieszkalnym, furtki na osiedle, zejścia do garażu bądź piwnic. Do wkładek centralnych zazwyczaj nie stosuje się kluczy indywidualnych.

  • Master Key System - system klucza generalnego - to uszeregowanie kombinacji zamknięć i kluczy umożliwiające nadawanie wyższych i niższych dostępów do poszczególnych części obiektu, w którym system jest użyty. Dzięki temu administrator dysponujący kluczem generalnym ma nieograniczony dostęp do wszystkich pomieszczeń, natomiast najemcy bądź odpowiednie służby wyłącznie do tych, które zostały im wyznaczone. Rozbudowane systemy klucza generalnego są kombinacją kluczy indywidualnych, kodowań ujednoliconych, zamków centralnych oraz kluczy grupowych i generalnych.