System LOB Master Key

System LOB Master Key to rozwiązanie technologiczno-konstrukcyjne, w którym każdy użytkownik systemu otwiera jednym kluczem tylko te pomieszczenia, do których ma uprawnienia. W tym systemie każdy klucz ma swój określony poziom dostępu: otwiera jedno, kilka lub wszystkie pomieszczenia. W jego skład mogą wchodzić, w zależności od potrzeb, równocześnie zamki drzwiowe, wkładki bębenkowe, kłódki i zamki kasetowe.

System ten może znaleźć zastosowanie w małych, średnich i dużych firmach, obiektach bazy turystyczno-rehabilitacyjnej, spółdzielniach mieszkaniowych, obiektach handlowych, biurowych, administracji i użyteczności publicznej oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba dostępu do wielu zamykanych pomieszczeń.

Zaletami systemu Master Key są między innymi:

  • mechaniczna kontrola dostępu do obiektów i pomieszczeń
  • zapewnienie bezpieczeństwa w sytuacjach awaryjnych
  • wymagających szybkiego dostępu do pomieszczeń (np. w przypadku pożaru)
  • wygoda - każdy użytkownik posługuje się tylko jednym kluczem,łatwość i pełna kontrola w administrowaniu kluczami
  • uniemożliwienie niekontrolowanego dorabiania kluczy (profile klucza LOB zastrzeżone są w Urzędzie Patentowym do 2035 r.)
  • elastyczność w tworzeniu dowolnych struktur systemu.