Plan klucza

Podstawą dla prawidłowego wykonania systemu Master Key jest plan klucza. Dokument ten w możliwie najczytelniejszy sposób pokazuje strukturę dostępu i rozkład zamknięć w systemie. Stanowi on podstawę do wykonania systemu, montażu oraz administrowania systemem.

W celu łatwiejszego konstruowania systemu Master Key LOB, ściśle odpowiadającego indywidualnym potrzebom klienta, przedstawiamy Państwu schemat postępowania, z którego sami korzystamy.

Krok 1

W celu łatwiejszego konstruowania systemu Master Key LOB, ściśle odpowiadającego indywidualnym potrzebom klienta, przedstawiamy Państwuschemat postępowania, z którego sami korzystamy.

Krok 2

Określenie użytkowników systemu. Należy tutaj wypisać wszystkie osoby lub instytucje, które będą korzystać z systemu. Naturalnie można sobie również założyć klucze okazjonalne, które nie będą używane na co dzień, ale potrzeba ich udostępnienia może się pojawić w przyszłości, np. klucz dla ekipy budowlanej, firmy wywożącej nieczystości itp.

Krok 3

Przypisanie dostępów do użytkowników. Jest to ostatni, najważniejszy i najprzyjemniejszy etap, w którym określamy dostęp wcześniej zaprojektowanym kluczom. Etap ten jest też weryfikacją, czy nie określiliśmy zbyt wielu użytkowników i czy o wszystkich pamiętaliśmy. Etap ten można również połączyć z etapem 2 i nadawać dostęp zaraz po wypisaniu danego użytkownika.