Pomiar i dobór zamknięć

Jak określić jakie zamknięcie powinno być zastosowane w danych drzwiach?

W zdecydowanej większości przypadku wystarczy zmierzyć zamknięcie lub zamek/wkładkę/kłódkę, które są w danych drzwiach zamontowane. Poniżej informacja na temat jak w danych grupach produktowych określić wymiar i rodzaj zamknięcia.

Wkładki bębenkowe

W kilku opcjach dostosowanych do systemów Master Key, a także w wymiarach od 30 mm w górę dostępne są wkładki bębenkowe. Akcesoria naszej produkcji zostały także odpowiednio przetestowane oraz posiadają certyfikaty poświadczające spełnianie wymaganych cech do bezpiecznego użytku, które są potwierdzone przez stosowne instytucje badawcze. Zajmuje się tym Instytut Mechaniki Precyzyjnej oraz Instytut Techniki Budowlanej. Do poprawnego montażu i demontażu tego urządzenia należy użyć właściwego klucza.

Kłódki

Odporność na zmienne warunki atmosferyczne charakteryzuje produkowane przez firmę LOB kłódki. Dzięki temu możliwy jest zakup akcesoriów, które będą zabezpieczone przed możliwością przeniknięcia do ich powierzchni wilgoci, mogącej spowodować uszkodzenie. Specjalnymi zastosowaniami charakteryzują się również kłódki antywłamaniowe, przygotowane w szczególny sposób na próby dostania się do środka osób niepożądanych. Potwierdzeniem ich jakości są klasy zabezpieczenia, poświadczone odpowiednimi certyfikatami.

Zamki wierzchnie

W wersjach standardowych, a także atestowanych, dostępnych w różnych rozmiarach produkowane są zamki wierzchnie. W celu wybrania odpowiedniego wymiaru, potrzebne jest dokonanie niezbędnych pomiarów, w tym przede wszystkim rozstawu śrub mocujących, a także odległości środka wkładki od czoła zamka. Poszczególne modele różnią się nie tylko zastosowaniem do odmiennych drzwi, ale również niektóre akcesoria wyróżniają się posiadanym atestem, który poświadcza, że zostały one stworzone z dbałością o szczególną wytrzymałość.

Zamki kasetowe

Zróżnicowanymi właściwościami w przypadku zastosowania do różnych rodzajów mebli charakteryzują się zamki kasetowe. Do ich poprawnego funkcjonowania konieczne jest odpowiednie dobranie średnicy otworu, która pozwala założyć zamek kasetowy, aby jego działanie było poprawne. Dzięki temu można mieć również pewność, że cały mechanizm będzie pracował zgodnie z przeznaczeniem przez długi czas. Część akcesoriów jest również przeznaczona do funkcjonowania w ramach uniwersalnego w zastosowaniu systemu Master Key.