OF233

Wyjmowalny klucz

Możliwość dostosowania zamka do żądanego trybu pracy – klucz można wyjąć jedynie w pozycji zamkniętej lub zarówno w pozycji zamkniętej jak i otwartej.

Informacje dodatkowe

Maksymalna grubość drzwi 25mm.Zamek wyposażony jest w rygiel płaski.