Czyszczenie okuć drzwiowych

W przestrzeni publicznej drzwi oraz okucia drzwiowe są jedną z najczęściej dotykanych powierzchni, na których mogą pozostawać wirusy oraz bakterie. Poniżej prezentujemy, jak skutecznie utrzymać okucia drzwiowe czyste oraz bezpieczne.

TAK

Najbardziej powszechne środki czyszczące i dezynfekujące stosowane w gospodarstwach domowych, roztwory czyszczące na bazie alkoholu (do 70%) i środki czyszczące z nadtlenkiem wodoru są dopuszczalne do stosowania na klamkach i pochwytach drzwiowych.

  • Używaj środków do czyszczenia powierzchni, które nadają się również do czyszczenia przełączników, włączników światła i klimatyzacji, pilotów, klawiatur i myszy komputerowych.
  • Używaj nawilżonych chusteczek lub ściereczek z mikrofibry. Nałóż roztwór czyszczący na ściereczkę, a następnie wetrzyj w czyszczoną powierzchnię.
  • Celuj w powierzchnie, którą często dotykajmy dłońmi.
  • Dezynfekowana powierzchnia powinna być dokładnie wyczyszczona przy zastosowaniu odpowiedniej ilości roztworów, a następnie pozostawiona do wyschnięcia w powietrzu.

NIE

  • Nie stosuj roztworów wybielacza w wysokich stężeniach, aby zapobiec reakcji z metalem i późniejszej korozji. 
  • Unikaj silnie alkalicznych środków czyszczących, w tym węglanu sodu, wodorotlenku sodu i amoniaku, ponieważ mogą one uszkodzić metale i tworzywa sztuczne. 
  • Nie należy używać środków ściernych do nakładania środka czyszczącego, takich jak ścierki czy lub wełna stalowa. 
  • Unikaj rozpylania roztworu czyszczącego bezpośrednio na produkt.