Zintegrowane rozwiązania dla obiektów edukacyjnych

Bezpieczne środowisko edukacyjne wymaga inteligentnych, dyskretnych i skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania dostępem.

Zapewnienie wygodnego środowiska do nauki i życia studentom oraz pracownikom ma dla szkół i uniwersytetów podstawowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa.  

Ze względu na złożoność tego typu obiektów, rozwiązania w zakresie otwierania drzwi dla sektora edukacyjnego muszą być elastyczne, żeby odpowiedzieć na zróżnicowane potrzeby uczniów, studentów i nauczycieli.

Otwartość jest najważniejszym elementem, niemniej dostęp do poszczególnych pomieszczeń musi być monitorowany i ograniczany w określonych porach.

Od głównych wejść do budynków mieszkalnych i sal wykładowych, aż do obiektów sportowych i akademików - wybrane rozwiązania w zakresie kontroli dostępu i monitorowania aktywów, systemy dróg ewakuacyjnych oraz zamki muszą funkcjonować jako całość, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i ochronę przed włamaniami, kradzieżami i wandalizmem. 

Główne obszary, w których ASSA ABLOY może zaoferować zintegrowane rozwiązanie:

Główne wejścia: automatyczne drzwi przesuwne, obrotowe lub wahadłowe przygotowane do obsługi ruchu o największym natężeniu w połączeniu z elektronicznymi systemami kontroli dostępu, które umożliwiają zdalny monitoring z jednego miejsca, zapewniają kontrolę dostępu wszystkich osób w określonych porach dnia.
Pomieszczenia administracyjne i dla personelu: rozwiązania w zakresie kontroli dostępu zapewniające ochronę osób i majątku mające na celu zapewnienie bezpiecznego otoczenia.
Sale IT/techniczne/laboratoria: elektroniczne systemy dostępu i zarządzania majątkiem, z dodatkowym monitoringiem i rejestracją historii ograniczają dostęp osób nieupoważnionych i zapewniają ochronę majątku przed kradzieżą
Sale wykładowe i sale ćwiczeń: elastyczne rozwiązania w zakresie drzwi i wyjścia ewakuacyjne zapewniają komfort i wyłączny dostęp, podczas gdy zintegrowane systemy kontroli umożliwiają monitoring uczniów i studentów
Akademiki i internaty: dynamiczne rozwiązania w zakresie sprzętu i kontroli dostępu chronią uczniów i studentów, a wytrzymałe i odporne drzwi spełniają wymogi określone dla akademików i internatów.
Śledzenie aktywów: szafki z inteligentnymi zamkami zintegrowane z szerszymi rozwiązaniami w zakresie kontroli dostępu zapewniają dodatkową ochronę poprzez rejestrację historii dostępu w czasie rzeczywistym, znakowanie i możliwość zlokalizowania najważniejszych aktywów w danym pomieszczeniu/budynku
Wyjścia ewakuacyjne: szybkie rozwiązania ewakuacyjne zapewniające zabezpieczenia łatwego wyjścia dzięki specjalnie zaprojektowanym drzwiom przeciwpożarowym i systemom antypanicznym chroniącym zarówno ludzi, jak i majątek w trakcie ewakuacji i zapobiegające wtargnięciom z zewnątrz w każdym czasie.