Kompleksowe rozwiązania w zakresie otwierania drzwi dla sklepów detalicznych

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dla sklepów detalicznych mają za zadanie wzbogacić doświadczenia klientów.

Uwaga sklepów zwrócona jest w głównej mierze na klienta. Dobra obsługa to duża dostępność i łatwy dostęp, przy jednoczesnym zapobieganiu kradzieży i dostępu osób niepożądanych.

Rozwiązania w zakresie drzwi i systemy dróg ewakuacyjnych muszą być wystarczająco solidne, by móc obsłużyć duży ruch pieszy oraz szybko transportowane towary, przy jednoczesnym monitoringu i ograniczeniu dostępu do pomieszczeń technicznych i serwisowych budynków. 

Główne obszary, w których ASSA ABLOY może zaoferować zintegrowane rozwiązanie:

Główne wejścia: automatyczne drzwi przesuwne, obrotowe lub wahadłowe sprawiające, że wejście jest atrakcyjne i zachęcające, które są przygotowane do obsługi dużego ruchu oraz zapewniają klientom łatwy dostęp.
Pomieszczenia dla pracowników: mechaniczne zamki w pomieszczeniach dla pracowników redukują zagrożenie dla pracowników poprzez ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, a także rozwiązania w zakresie kontroli dostępu zapewniające, że wszyscy pracownicy, również tymczasowi, mają dostęp do obiektów za pomocą bezpiecznych rozwiązań identyfikacji tożsamości zarządzanych zdalnie.
Miejsca przeładunku i magazyny: rozwiązania w zakresie kontroli dostępu oraz identyfikacji tożsamości zapewniają upoważnionym pracownikom dostęp do pomieszczeń, w których znajdują się towary lub produkty oraz pozwalają na prowadzenie rejestru dostępu do towarów. Pozwalają również na przyjmowanie dostaw po godzinach pracy poprzez nadanie dostępu dostawcom do zamykanej bramy, która może być otwarta na czas dostawy, bez jednoczesnego dostępu do pozostałych części obiektu.