Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dla węzłów komunikacji publicznej

Duża liczba pasażerów przewijająca się przez węzły komunikacji publicznej, czy to przez dworce kolejowe, stacje metra, czy lotniska, oraz cechujące te miejsca wysokie ryzyko sprawiają, że te struktury są trudne w zarządzaniu.

Wydajność operacyjna i kontroli dostępu wymagają inteligentnych, dyskretnych i skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania obiektami.

Kontrola dostępu oraz systemy klucza centralnego w połączeniu z bezpiecznymi zamkami oraz zamki mechaniczne lub elektromechaniczne zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa oraz selektywny dostęp, zapewniając bezpieczeństwo obszarom bez dostępu dla osób postronnych i obszarom serwisowym. Zintegrowane drogi ewakuacyjne zlokalizowane w całym obiekcie pozwalają na bezpieczną ewakuację dużej liczby osób w sytuacji awaryjnej. 

Główne obszary, w których ASSA ABLOY może zaoferować zintegrowane rozwiązanie:

Główne wejścia: wydajne systemy automatycznego dostępu przygotowane do obsługi ruchu pieszego o najwyższym natężeniu, automatyczne systemy dostępu przygotowane do obsługi dużego ruchu pieszego, jednocześnie zapewniając bezpieczne wejście i wyjście dzięki połączonym systemom automatycznych i obrotowych.
Obszary o wysokim poziomie bezpieczeństwa: solidne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa kontrolujące dostęp do stref z ograniczonym dostępem dzięki niezawodnym i inteligentnym drzwiom, zamkom i systemom kontroli dostępu.
Obszary użyteczności publicznej: system klucza centralnego oraz elektromechaniczna kontrola dostępu zapewniają idealnie dopasowany i elastyczny dostęp do węzłów komunikacji publicznej dla pracowników, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo przechowywanych aktywów.
Obszary przemysłowe i miejsca przeładunkowe: specjalistyczne, szybkie, pionowe, składane i segmentowe bramy oraz systemy przeładunku, zastosowane w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa i funkcjonalności obszarów przemysłowych i przeładunkowych, w ramach węzłów komunikacji publicznej.
Wyjścia ewakuacyjne: szybkie rozwiązania ewakuacyjne zapewniające zabezpieczenia łatwego wyjścia dzięki specjalnie zaprojektowanym drzwiom przeciwpożarowym i systemom antypanicznym chroniącym zarówno ludzi, jak i majątek w trakcie ewakuacji i zapobiegające wtargnięciom z zewnątrz w każdym czasie.