ASSA ABLOY Openings Studio™ wersja v3.2

Nasza wiedza na wyciągnięcie ręki.

Wdrażanie metodologii BIM w projektowaniu, to działanie mogące przynieść wiele wymiernych korzyści w zakresie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Zależnie od stosowanych narzędzi i wykorzystania ich potencjału, metodologia BIM pozwala na tworzenie bardziej dokładnych projektów, dając możliwość lepszej koordynacji branżowej i eliminacji błędów, co na etapie realizacji przekłada się na zmniejszenie kosztów budowy, związanych z nieproduktywnymi działaniami. Rzetelna informacja, wynikająca z dokumentacji projektowej, potencjalnie daje możliwość przeprowadzenia szeregu potrzebnych analiz, również tych związanych ze środowiskiem.

ASSA ABLOY Openings Studio to innowacyjne narzędzie wspomagające BIM (ang. Building Information Modeling), dające możliwość tworzenia i bieżącej modyfikacji zestawów drzwiowych, poprzez stały dostęp do aktualnej bazy produktów i informacji o nich. Narzędzie usprawnia współpracę między uczestnikami procesu inwestycyjnego, pomagając użytkownikom koordynować inwestycję w zakresie wyposażenia drzwi.

Od 17 marca bieżącego roku dostępna jest wersja 3.2 Openings Studio. Misją zespołu Global BIM ASSA ABLOY jest dostarczenie łatwego w użyciu oprogramowania, dostępnego dla wszystkich użytkowników. W związku z tym, głównym ulepszeniem wprowadzonym w wersji 3.2 jest baza wiedzy Openings Studio. Baza wiedzy to źródło informacji o Openings Studio, które służy jako przewodnik dla użytkowników, w zakresie funkcji, z którymi mogą nie być oni zaznajomieni. Jest ona skierowana do odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych, którzy pracują w Openings Studio i wiedzą, jakie jest przeznaczenie aplikacji. Dodatkową funkcją w wersji 3.2 jest możliwość filtrowania zestawienia stolarki poprzez polecenie filtr zmian, co pozwala na jeszcze lepszą kontrolę bieżącej rewizji projektu i wprowadzonych korekt.

Ciągłe udoskonalanie aplikacji ASSA ABLOY Openings Studio, pozwala na wprowadzanie w niej zmian, wynikających z potrzeb użytkowników, celem stworzenia jak najlepszego środowiska pracy, aby potrzebna wiedza była na wyciągniecie ręki.