Zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości

ASSA ABLOY zwiększa wydajność łańcucha wartości poprzez obniżenie kosztów produkcyjnych. Dotyczy to obszarów takich jak optymalizacja komponentów produktu oraz redukcja odpadów na każdym etapie cyklu życia produktu.

Innowacyjność

Nowe produkty oceniane są z perspektywy cyklu życia. Wiele z niedawno opracowanych produktów oszczędza energię w wyniku poprawionej izolacji i inteligentnego sterowania różnymi mechanizmami otwierania drzwi.

Zaopatrzenie

Dostawcy Grupy w obszarach ryzyka oceniani są pod kątem zrównoważonego rozwoju. Dostawcy, którzy nie stosują się do wymogów Grupy (wymogów, których minimum to postępowanie zgodnie z kodeksem postępowania ASSA ABLOY), proszeni są o poprawę. W przeciwnym wypadku Grupa zaprzestanie korzystania z ich usług.

Proces produkcji

Produkcja wyrobów Grupy powinna przebiegać w sposób bezpieczny i przy minimalnym wpływie na środowisko. Niebezpieczne procesy są stopniowo wycofywane i zastępowane ekologicznymi alternatywami.

Obecność na rynku

ASSA ABLOY przestrzega praw i przepisów etyki biznesu w krajach, w których działa,
i wymaga od wszystkich partnerów działania w ten sam sposób.

Klienci

Ambicją ASSA ABLOY jest dostarczanie produktów wysokiej jakości: spełniających potrzeby klientów, mających długą żywotność oraz wytwarzanych przy minimalnym zużyciu zasobów i wpływie na środowisko w ciągu cyklu ich życia.