Zrównoważony rozwój w całym łańcuchu wartości

ASSA ABLOY zwiększa wydajność łańcucha wartości poprzez obniżenie kosztów produkcyjnych. Dotyczy to obszarów takich jak: optymalizacja komponentów produktu oraz redukcja odpadów na każdym etapie cyklu życia produktu.

Innowacyjność

Nowe produkty oceniane są z perspektywy cyklu życia. Wiele z niedawno opracowanych produktów oszczędza energię w wyniku poprawionej izolacji i inteligentnego sterowania różnymi mechanizmami otwierania drzwi.

Zaopatrzenie

Dostawcy Grupy w obszarach ryzyka oceniani są pod kątem zrównoważonego rozwoju. Dostawcy, którzy nie stosują się do wymogów Grupy (wymogów, których minimum to postępowanie zgodnie z kodeksem postępowania ASSA ABLOY), proszeni są o poprawę. W przeciwnym wypadku Grupa zaprzestanie korzystania z ich usług.

Proces produkcji

Produkcja wyrobów Grupy powinna przebiegać w sposób bezpieczny i przy minimalnym wpływie na środowisko. Niebezpieczne procesy są stopniowo wycofywane i zastępowane ekologicznymi alternatywami.

Obecność na rynku

ASSA ABLOY przestrzega praw i przepisów etyki biznesu w krajach, w których działa,
i wymaga od wszystkich partnerów działania w ten sam sposób.

Klienci

Ambicją ASSA ABLOY jest dostarczanie produktów wysokiej jakości: spełniających potrzeby klientów, mających długą żywotność oraz wytwarzanych przy minimalnym zużyciu zasobów i wpływie na środowisko w ciągu cyklu ich życia.