Wizja i strategia

ASSA ABLOY jest globalną firmą. Naszą wizją jest bycie prawdziwym światowym liderem i najbardziej skutecznym oraz innowacyjnym dostawcą kompleksowych mechanizmów otwierania drzwi. Nasz program zrównoważonego rozwoju odgrywa ważną rolę w umożliwianiu nam realizacji tej wizji.

Nasz program zrównoważonego rozwoju obejmuje priorytety społeczne i środowiskowe, dzięki którym możemy zmniejszyć nasz wpływ na środowisko i zarządzać możliwościami.

Przykładowe priorytety, które mają zmniejszyć nasz wpływ na środowisko to:

  • Optymalizacja zużycia zasobów i energii

  • Minimalizacja emisji dwutlenku węgla

  • Zmniejszenie zużycia wody i wytwarzania odpadów

  • Rezygnacja z niebezpiecznych substancji chemicznych

  • Poprawa funkcjonalności BHP

  • Poprawa rozwoju działania w łańcuchu dostaw

Przykładowe priorytety, które umożliwiają zarządzanie możliwościami to:

  • Poprawa zrównoważonego rozwoju naszych produktów

  • Tworzenie produktów, które spełniają potrzeby naszych klientów

  • Stosowanie zrównoważonego rozwoju do napędzania innowacyjności

W 2013 nastąpił ważny postęp w zakresie BHP, rozszerzenia zakresu dostawców w naszym „Audycie zrównoważonego rozwoju dostawców“ oraz wycofywania substancji niebezpiecznych. Procedury utrzymania jakości i zarządzania wpływem na środowisko, ustanowione w 2010 roku, okazały się skuteczne, dowodem czego jest 327 nowych jednostek uwzględnionych w procesie sprawozdawczym Grupy.